Om oss

Vi är en barnmorska och en psykolog som tillsammans forskar och föreläser om förlossningsrädsla.
Elin Ternström Leg. barnmorska, PhD, Universitetslektor på Högskolan Dalarna
Elisabet Rondung Leg. psykolog, PhD, Universitetslektor på Mittuniversitetet i Östersund

Vi träffades 2013 när vi båda var doktorander inom samma forskningsprojekt. Forskningen var en stor randomiserad kontrollerad studie (RCT) där vi jämförde effekten av internetbaserad

Om förlossningsrädsla

Omkring 15-20 procent av alla gravida i Sverige uttrycker förlossningsrädsla och ca 10 procent får extra stöd för sin rädsla under graviditeten. Även personer som inte är gravida kan uppleva förlossningsrädsla, både innan en första graviditet, efter en födsel, eller som partner. Rädslorna handlar ofta om ovisshet, att inte kunna förutspå hur en födsel blir, eller att särskilda situationer ska uppstå, exempelvis att barnet inte ska må bra när det föds eller att den födande eller barnet ska skadas eller dö i samband med födseln. Förlossningsrädda beskriver även rädsla kopplad till vårdpersonalens bemötande; att inte bli lyssnad på, att inte bli involverad i beslut, eller att inte få det stöd en behöver.

För dig som är förlossningsrädd
För dig som är förlossningsrädd
För dig som är anhörig
För dig som är anhörig
För dig som arbetar inom vården
För dig som arbetar inom vården

Anlita oss

Vi föreläser regelbundet om förlossningsrädsla för personalgrupper inom kvinnosjukvården. Vi erbjuder allt ifrån kortare föreläsningar på ett par timmar till heldagsworkshops, och anpassar innehållet i största möjliga mån utifrån era behov och önskemål. I de allra flesta fall föreläser vi tillsammans, antingen digitalt eller på plats hos er. Vill ni också anlita oss, kontakta gärna oss.

Kontakta oss